Systemy multimedialne zyskują na popularności

Rzeczonym terminem określa się rozmaite środki komunikacji, przy czym owa różnorodność dotyczy przede wszystkim form przekazu (obraz, grafika komputerowa, obiekty trójwymiarowe, film, muzyka, dźwięki, hipertekst, słowo mówione i pisane, etc.). Integracja wielu źródeł informacji ma miejsce nie tylko w sztuce czy edukacji, ale pośrednio również w świecie biznesu. Kraków, Poznań, Wrocław, Zakopane, Kołobrzeg, Międzyzdroje, Warszawa – systemy multimedialne zyskują na popularności w całym kraju, zarówno wśród małych jak i średnich firm czy wielkich koncernów.