Barwne oświetlenie

Jedną z bardziej niezwykłych ekspozycji światła były i są nadal witraże. Ukazują one, jak bardzo

można zaingerować w to zjawisko optyczne. Charakterystyczną cechą witraży jest różnobarwność.

To rezultat zastosowania szkła. Podobne podejście spotyka się także współcześnie. Jako przykład

można wskazać kolekcję Memory Brokis, powstałą w czeskiej pracowni oświetlenia. Przy

wykorzystaniu kolorowego szkła stworzono efektowne barwne lampy w kształcie dziecięcych

baloników. W Polsce dystrybucją takich lamp zajmuje się serwis Akademia Architektury.